Ik mēnesi aicinām dāmas uz valdzinošajām strip-plastikas nodarbībām!